น้ำอัดลม
การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
ผักสะเดา
ท้องผูก
การกิน